Laserbehandling – medicinsk laser

En medicinsk laser (lågeffektlaser) används för att minska smärta och inflammation samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden.

Fördelar med laserbehandling:

  • Inflammationsmodulerande
  • Smärtlindrande
  • Minskar svullnad
  • Påskyndar läkning
  • Riskfritt
  • Milda, få biverkningar
  • Det känns i stort sätt inte (ev kan värme i vävnaden upplevas)