Stötvågsbehandling

Fokuserad stötvåg

Radiell stötvåg

Metoden går ut på att man med hjälp av mekaniska tryckvågor slår sönder cellmembranen i den skadade vävnaden – det leder till läkning och nybildning.

Stötvågsbehandling (shockwave therapy) var först en metod för att kunna slå sönder njurstenar. Tekniken utvecklades senare för att kunna angripa inflammationer och skador i rörelseapparaten, främst muskler, senor och leder; och därmed behandla tillstånd som hälsporre, ömmande hälsenor, mus- och tennisarmbågar mm.
Metoden går ut på att man med hjälp av mekaniska tryckvågor slår sönder cellmembranen i den skadade vävnaden – det leder till läkning och nybildning.

Beroende på vilken vävnad som ska behandlas väljer man att behandla med antingen fokuserad eller radiell tryckvåg.
Den radiella stötvågen – effektiv på stora områden (ex muskler, senor, bindväv).
Den fokuserade stötvågen – effektiv på lednära strukturer (ex artroser, senfästen) då denna inte skadar benvävnad. Med den fokuserade stötvågen kan man med fördel välja behandlingsdjup vilket gör att man kommer åt strukturer.

Vi behandlar med stötvåg när det behövs och kompletterar våra behandlingar medmanuella tekniker och akupunktur. Sist och absolut viktigast ger vi patienterna hemövningar och råd om hur de på bästa sätt kan återgå i aktivitet.

För att kunna få godkännas som stötvågsmaskin måste apparaten certifieras av Food and Drug Administration i USA. Våra EMS swiss dolorclast samt EMS piezo appararater är godkända och certifierade.

Kortfattat om stötvågsbehandling:

 • Tar ca 5-10 min
 • 3-5 behandlingar med 1 veckas mellanrum för att uppnå maximal effekt
 • Börjar med anamnes/sjukhistoria där du får berätta om dina besvär. Därefter görs en undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation.
 • Kontaktgel appliceras mellan munstycke och hud för att uppnå kontakt
 • Undvik fysisk ansträngning av det behandlade området i 48 h efter behandling så att kroppen hinner läka och återhämta sig.
 • Du kan känna sig mörbultad i området efteråt. Många känner dock en befrielse.
 • Det är vanligt att du känner dig trött efter att ha fått stötvåg. Du kan även känna dig törstig, yr eller illamående. Drick vatten.
 • Faktorer som kan påverka effekten är bl.a. underliggande sjukdomar, andra skador i omkringliggande vävnad och om man haft problemet alltför länge.
 • Behandlingen kan smärta och tar ca 5-10 min.
 • Ibland smärtsam men alltid uthärdig behandling
 • Ofarlig metod
 

Effekter av Stötvågsbehandling!

 • Ökad microcirculation (blod, lymfa) och metabolism (kväveoxid, vasodilation, reducering av oxidative stress.
 • Ökad cellgenomsläpplighet (cellmetabolism)
 • Frisättning av substans P (smärtlindring)
 • Antiinflammatorisk effekt
 • Stimulering av tillväxtfaktorer (kollagen, benstamceller samt broskceller)
 • Stimulering av stamceller
 • Smärtlindning/Inhibering av smärta (Inhibering av nociceptive fibrer – Gate-Control teorin, frisättning av endorfiner och serotonin)
 • Aktivering av immunsystemet
 • Nedbrytning av kalkinlagringar och fibrös vävnad (ärrbildning)
 • Minskad muskeltonus och inaktivering av triggerpunkter
 

Vilka skador/tillstånd kan man behandla med stötvåg?

 • Tennis- eller golfarmbåge (epicondyalgi)
 • Kalkaxel (peritendinitis calcarea)
 • Seninflammation i axeln eller
 • Impingementsyndrom (inklämningssyndrom)
 • Höftinflammation eller slemsäcksinflammation (trochanterit)
 • Hopparknä (patellar senetendinos, patellar tendinopati eller jumpers knee)
 • Löparknä (iliotibialbandssyndrom, ITBS)
 • Inflammation i benhinnan, benhinneinflammation (periostit, medialt tibiasyndrom eller tibiaperiostit)
  Inflammation i hälsenan, hälseneinflammation (akillestendinos)
 • Hälsporre (plantarfasciit)